В-к „СЕГА“: Учителските отпуски отново разбуниха гилдията

0
2675

Въпросът какъв вид отпуск трябва да се ползва в случай на грипна или дървена ваканция за пореден път разбуни учителската гилдия. Този път проблемна се оказва нова точка в колективния трудов договор, според която определените за неучебни дни по време на грипна епидемия се считат за „неприсъствени“. Заради различните тълкувания на въпросната разпоредба и създалото се напрежение от Съюза на работодателите в системата на народната просвета изпратиха покана до социалните партньори за предоговаряне на въпросния текст.

Досега при грипни или дървени ваканции нямаше изрични разпоредби. Пред учителите имаше три варианта – да излязат в платен годишен отпуск (в рамките на полагаемите им се 48 дни на година или 56 за синдикални членове), да продължат да ходят на работа или да си пуснат болничен. Тази година за първи път в колективния трудов договор е предвиден текст, с който неучебните дни, обявени по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт, се считат за „неприсъствени“. Има и ограничение за тези дни – да са до 5.

Думата „неприсъствени“ обаче се тълкува различно от юристи, директори и синдикати – не е ясно дали тя означава, че учителят непременно трябва да излезе в отпуск, нито какъв вид да бъде отпускът. Според синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ въпросните 5 дни са допълнителен отпуск. Председателят на синдиката д-р Юлиан Петров обясни, че проблемът т.г. е дошъл най-вече от някои районни здравни инспекции, които не издавали заповеди, а само препоръки за грипна ваканция. В това някои директори виждали пречка да пуснат учителите си в отпуск. Според Петров сега трябва да се добави, че за неприсъствени дни се считат и тези, обявени със заповед на просветния министър.

Заради противоречивите тълкувания директорите са подходили различно при последната грипна ваканция – едни са дали допълнителни 5 дни над 56-те полагаем отпуск на служителите си, а други са дали 5 дни от общия отпуск, обясни пред „Сега“ председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диян Стаматов. Според него е редно тези дни да са в рамките на платения годишен отпуск поради няколко причини. От една страна, обществото не гледа с добро око на твърде големите отпуски. От друга, ако отпускът на педагозите стане 61 дни, те ще загубят правото на диференцирано заплащане, защото условието за него е да има 160 отработени дни. Според Стаматов, за да няма противопоставяния между учителите в различните градове, в КТД трябва да се разпише ясно какъв отпуск се ползва в случай на грипна или дървена ваканция.

ДЪРЖАВАТА

От отговора на МОН до Диян Стаматов, публикуван в неговата фейсбук страница, става ясно, че неприсъствените дни трябва да се уговарят като отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда, т.е. като платен годишен отпуск. Позицията на министерството е, че въпросните 5 дни „са над уговорените размери на основния платен годишен отпуск по КТД“. Оттам обясняват, че за обявяването на грипна ваканция е необходимо задължително предписание на компетентен орган, какъвто са РЗИ-тата. Ако има само препоръка, дните не могат да се считат за неприсъствени.

Източник: www.segabg.com