Покана до социалните партньори за започване на преговори за промяна на КТД в частта точка 4. 2. на чл. 42

0
1864