Правила за определяне на заплатите на директорите

0
1578

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание Заповед на министър Вълчев за утвържадаване на Правила за определяне работните заплати на директорите на общинските и държавни училища.