Добре дошли!
Надежда Томова Николчева
Председател на СРСНПБ

Технически екип
Банкова сметка на Съюза:
BG42STSA93000002432385 BIC:STSABGSF


ВАЖНО

Постоянни рубрики


Благодарности към СРСНПБ
Регионални новини
Актуални въпроси
Презентации на Съюза
Становища и анализи

Най-четени

Календарен план - 2014
20 г. СРСНПБ
КТД
Национални програми

Променени документи


Решение за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.
Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Правилник за приложение на Закона за народна просвета
Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
Колективен трудов договор за Системата на народната просвета за 2014 г.
Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2014 година.


E-mail: srsnpb@abv.bg

     


СТАНОВИЩА

Интервю на Надежда Николчева пред

Интервю на Председателя на Съюза г-н Самуил Шейнин пред

"Наредба № 37 от 21.VІ.09 г. за здравословното хранене на учениците"


БЪРЗИ ВРЪЗКИ

Заповеди на МОН
Админ-Про
Е-Образование
ДЗИ

Справки

Регистър на училищата
Указание Бюджет 2014

Квалификация

НИОД
Европейски програми

Посетители


On-Line посетители: 1
Всичко посещения:
ОБЩИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Благоевград    Бургас    Варна    Велико Търново    Видин    Враца    Габрово    Добрич    Кърджали    Кюстендил    Ловеч    Монтана    Пазарджик    Перник    Плевен    Пловдив    Разград    Русе    Силистра    Сливен    Смолян    София-област    София-град    Стара Загора    Търговище    Хасково    Шумен    Ямбол
Благоевград
Христо Димитров Манчев - Областен координатор

Директор на ІІ ОУ “Димитър Благоев” гр. Благоевград
E-mail: sou2@abv.bg
тел.: 073/83-11-92, GSM:0882/662-615

Банско Зорка Василева Шумарева

Директор на ОУ “Св. Климент Охридски” с. Добринище
E-mail: oudsobrinishte@abv.bg
тел.: 07447/23-13, GSM:0893/611-301

Белица Атидже Мустафова Кьосова

Директор на ОУ “Паисий Хилендарски” - с. Крайще
E-mail: directorou_kraihte@abv.bg
тел.:074405/436, GSM:0886/522-008

Благоевград Сергей Страхилов Биров

Директор на Осмо СОУ "Арсени Костенцев" - гр. Благоевград
E-mail: osmo@abv.bg
тел.:073/841-490, GSM:0878/418-365 0893/358-089

Гоце Делчев Елка Иванова Божикова

Директор на ПМГ “Яне Сандански” - гр. Гоце Делчев
E-mail: pmg_gd@abv.bg
тел.: 0751/60-306, GSM:0887/253-990

Гърмен Верхат Османов Топчиев

Директор на СОУ “Св.Климент Охридски” – с. Дебрене
E-mail: werhat@abv.bg
тел.: 07523/21-17, GSM:0893/605-253

Петрич Мария Димитрова Касабова

Директор на ЦДГ №2 “Звънче" - гр. Петрич
E-mail: mariq_kasabova@abv.bg
тел.:0745/24-523, GSM:0878/185-557

Разлог Даниела Петрова Пелтегова

Директор на ОУ “Никола Парапунов” – гр. Разлог
E-mail: dpeltegova@mail.bg
тел.: 0747/80-231, GSM:0893/562-368

Сандански Румен Здравков Сидеров

Директор на 3 ОУ – гр. Сандански
E-mail: 3ousandanski@dir.bg
тел.:0746/32-571, GSM:0898/573-747

Сатовча Недко Младенов Хаджиев

Директор на СОУ “Св.Климент Охридски” - с. Слащен
E-mail: nhadgiev@abv.bg
тел.:0751/98-757, GSM:0884/098-423, 0893/605-231

Симитли Цветанка Йосифова Симеонова

Директор на СОУ “Св.Св.Кирил и методи” – гр. Симитли
E-mail: sou_simitli_2006@mail.bg
тел.: 0748/72-135, GSM:0888/061-528

Струмяни Лиляна Запрянова Велкова

Директор на СОУ “Св.Паисий Хилендарски” – с. Микрево
E-mail: sou_mikrevo@abv.bg
тел.:07434/30-05, GSM:

Хаджидимово Катя Иванова Уручева

Директор на ЦДГ „Незабравка” с. Копривлен
E-mail: vaptsarov_hdm@abv.bg
тел.: , GSM:

Якоруда Македонка Любенова Джамбазка

Директор на ОУ “Васил Левски” – с. Юруково
E-mail: ou_yurukovo@abv.bg
тел.:074495/324, GSM:0886/842-970

Бургас     
Коста Найденов Папазов - Областен координатор

Директор на ПГ по електротехника и електроника, Бургас
E-mail: tee_fot@mail.orbitel.bg
тел.:, GSM:0886/729-622

Бургас Марияна Георгиева Стефанова

Директор на Директор на ОУ "Васил Априлов" - гр.Бургас
E-mail: maristefanova@abv.bg
тел.:056/542-620, GSM: 0889/593-539

Бургас - детски градини Стойка Гроздева Йондова

Директор на ОДЗ № 3 "Звънче” - гр.Бургас
E-mail: odz.3@abv.bg, odz3zvanche@gmail.com
тел.:056/888-437, GSM:0885/525-827

Карнобат Таньо Генков Чакъров

Директор на ПГСС "Златна нива" - гр. Айтос
E-mail: tanyo_chakarov@abv.bg
тел.:0559/22-986, GSM:0887/322-937

Несебър Славчо Стойчев Станелов

Директор на ПГ по туризъм - гр. Несебър
E-mail: pg_turizam@abv.bg
тел.:0554/22-040, GSM:0887/224-242

Несебър - "ЕДИНСТВО" Тодорка Желязкова Станелова

Директор на СОУ "Любен Каравелов" - гр. Несебър
E-mail: dora_stanelova@abv.bg
тел.:0554/42-330, GSM:0878/562-293,

Поморие Димитър Димов Гильов

Директор на ПГТ "Алеко Константинов" гр. Поморие
E-mail: pg_pomorie@mail.bg
тел.:0596/2-25-25, GSM:0887/630-999

Сунгурларе Николай Петков Русев

Директор на СОУ “Христо Ботев” гр. Сунгурларе
E-mail: nikolaj_rusev@abv.bg
тел.:05571/22-03, GSM:0888/867-989

Созопол Йорданка Желязкова Станчева

Директор на на ОУ "Христо Ботев" гр. Черноморец
E-mail: stan4eva4@abv.bg
тел.:0550/422-35, GSM:0894/611-465

Царево Николинка Василева Паскова

Директор на ОДЗ "Делфинче", гр.Ахтопол, община Царево,
E-mail: cdgahtopol@abv.bg
тел.:, GSM:0894/777-011

Варна     
Светлан Великов Илиев - Областен координатор

Директор на VIII СОУПЧЕ " Ал. С. Пушкин", Варна
E-mail: sv_iliev@mail.bg
тел.:052/609-696, GSM:0882/567-031

Варна Валентина Любова Крачунова

Директор на НГХНИ «К.Преславски» Варна
E-mail: kra4unova@mail.bg
тел.:052/622-303, GSM:0887/825-808

Белослав Красимира Димитрова Грудева

Директор на НУ "Отец Паисий" гр. Белослав
E-mail: paisii.school@abv.bg
тел.:05112/25-06, GSM:0888/247-423

Вълчи дол Антония Кръстева Пенчева

Директор на ОУ "Васил Левски”- с. Михалич
E-mail: antonia_pencheva@abv.bg
тел.:, GSM:0887/663-923

Девня Йовка Здравкова Бачовска

Директор на Професионална Гимназия гр. Девня
E-mail: jufi123@abv.bg
тел.:0519/98-243, GSM:0887/520-858

Долни Чифлик Тодорка Димитрова Стефанова

Директор на ОУ “Христо Смирненски” с. Гроздьово
E-mail: ou_grozdevo@abv.bg
тел.:05145/22-62; GSM: 0878/428-665

Дългопол Борислав Благоев Николов

Директор на ОУ “Христо Ботев” с. Партизани
E-mail: ou_partizani@abv.bg
тел.:0517/84-223, GSM:

Провадия Йордан Иванов Михалев

Директор на СОУ ”Димитър Благоев” гр. Провадия
E-mail: sou_provadia@abv.bg
тел.:, GSM:0889б146-117

Велико Търново     
Марин Стефанов Цонев - Областен координатор

Директор на ПГСАГ ”Ангел Попов”, гр. В.Търново
E-mail: marin_conev@abv.bg
тел.:062/643-956, GSM:0882/662-616

Велико Търново Цветан Денев

Директор на ОУ „Доктор П. Берон” с. Дебелец
E-mail: ou_drberon@abv.bg
тел.:06117/22-023, GSM:0899/542-929

Полски Тръмбеш Павлина Аспарухова Минева

Директор на СОУ “Цанко Церковски” гр. Полски Тръмбеш
E-mail: poly_as@mail.bg
тел.:06141/23-89, GSM:

Свищов Емилия Иванова

Директор на ОУ ”Св. св. Кирил и Методий" с.Българско сливово
E-mail: bs_bslivovo@abv.bg
тел.:, GSM:0898/614-666

Павликени Надежда Стефанова Иванова

Директор на Професионална гимназия по аграрни технологии „Ц. Церковски” – Павликени
E-mail: ivanova_pgat@abv.bg
тел.:0610/53-365, GSM:0889/519-909

Видин     
Катя Трифонова Димитрова - Областен координатор

Директор на СОУ “П.Р.Славейков”, гр. Видин
E-mail: sou8_vidin@abv.bg
тел.:094/600-218, GSM:0882/662-613

Враца     
Катя Великова Дойнова - Областен координатор

Директор на 163 ОУ, гр. София
E-mail: katia_doynova@yahoo.com
тел.:02/978-07-22, GSM:0882/662-606

Враца Даниела Михайлова Велкова

Директор на Спортно училище "Св.Климент Охридски" Враца
E-mail: daniela_velkova@abv.bg, тел.:092/626-507, GSM:0879/068-758 ; 0887/206-151

Бяла Слатина Атанаска Ангелова Пеева

Директор на НУ “Цани Гинчев” – гр. Бяла Слатина
E-mail: apeeva@mail.bg
тел.:0915/82-209, GSM:0887/273-034

Козлодуй Николина Георгиева Тодорова

Директор на СОУ “Христо Ботев” гр. Козлодуй
E-mail: nikcan@abv.bg
тел.:, GSM:0878/502-366 и 0894/640-466

Мездра Зоя Йосифова Цветкова

Директор на ЦДГ №4 “Мир” гр. Мездра
E-mail: odzmir_mezdra@abv.bg
тел.:0910/25-10, GSM:0887/586-054

Криводол Юлиана Михайлова

Директор на ОУ "Св.св. Кирил и Методий", с. Краводер
E-mail: ou_kravoder@abv.bg
тел.:, GSM:0885/059-095, 0879/254-678

Оряхово Мая Ангелова Константинова

Директор на СОУ "Христо Ботев", гр. Оряхово
E-mail: maiusca@abv.bg
тел.:09171/23-53, GSM:0899/146-345

Роман Христина Петкова Тодорова

Директор на СОУ “Васил Левски” – гр. Роман
E-mail: soulevskiroman@abv.bg
тел.:09123/39-55, GSM: 0888/497-077, 0878/804-722

Габрово      
Гено Йотов Вътев - Областен координатор

Директор на ПГ по механоелектроника, гр. Ловеч br>E-mail: pgmet_lv@abv.bg
тел.:068/603-969, GSM:0882/662-610

Габрово инж.Величко Георгиев Велков

Директор на ПГ по строителство гр. Габрово
E-mail: pgs_gabrovo@abv.bg
тел.:066/803-367, GSM:0896/628-744

Трявна Недялко Тодоров Недев

Директор на ОУ “ Проф. П. Н. Райков” гр. Трявна
E-mail: ouraikov@abv.bg
тел.:0677/3513, GSM:0894/278-339

Добрич      
Самуил Борисов Шейнин - Областен координатор

Директор на ПГТС "Арх. Йордан Миланов", гр. Перник
E-mail: srsnpb@abv.bg
тел.:076/670-010, GSM:0882/662-600

Добрич Стефан Йорданов Петков

Директор на ПГ по туризъм “П К Яворов” – гр. Добрич
E-mail: pgt_dobrich@abv.bg
тел.:058/602-093, GSM:0887/141-403

Балчик Виктория Якова

Директор на ЦДГ №1 "Здравец" - гр. Балчик
E-mail: cdg_zdravec1@abv.bg
тел.:, GSM: 0895/554-063

Кърджали      
Георги Иванов Енчев - Областен координатор

Директор на СОУ “Хр. Данов” - гр. Пловдив
E-mail: danovec@abv.bg
тел.:032/951-165, GSM:0882/662-611

Кърджали Недялка Димитрова Кюпрюджиева

Директор на СОУ “Йордан Йовков” гр. Кърджали
E-mail: n.kuprudgieva@abv.bg
тел.:0361/62-480, GSM:0887/643-424

Кюстендил      
Самуил Борисов Шейнин - Областен координатор

Директор на ПГТС "Арх. Йордан Миланов", гр. Перник
E-mail: srsnpb@abv.bg
тел.:076/670-010, GSM:0882/662-600

Бобов дол Добринка Демирева Тръпкова

Директор на ЦДГ “Миньорче” гр. Бобов дол
E-mail: dobeto22@abv.bg
тел.:0702/21-91, GSM:0889/661-920

Кюстендил Зоя Сотирова

Директор на ОУ „Проф. Марин Дринов” – гр. Кюстендил
E-mail: oumdkn.@abv.bg
тел.:078/533-483, факс:078/550-656, GSM:0882/885-167

Ловеч     
Венцислав Маринов Христов - Областен координатор

Директор на ОУ "Христо Никифоров", гр. Ловеч
E-mail: h.nikiforov@abv.bg
тел.:068/600-969, GSM:0882/662-609

Ловеч Венцислав Маринов Христов

Директор на ОУ “Христо Никифоров” гр. Ловеч
E-mail: h.nikiforov@abv.bg
тел.:068/600-669, GSM:0882/662-609

Луковит Венцислав Николов Манолов

Директор на ОУ “Св.Св.Кирил и Методи” с. Бежаново
E-mail: ou_bejanovo@abv.bg
тел.:06984/21-14, GSM:0893/328-100

Тетевен Ирена Павлова Филипова

Директор на НУ "Хаджи Генчо" гр. Тетевен
E-mail: h.gencho@mail.bg
тел.:0678/52-183, GSM: 0894/484-787

Троян Иванка Иванова Миткова

Директор на ОУ “Васил Левски” с. Борима
E-mail: skdo_troyan@abv.bg
тел.:06953/451, GSM:0888/718-248

Монтана     
Катя Трифонова Димитрова - Областен координатор

Директор на СОУ “П.Р.Славейков” гр. Видин
E-mail: sou8_vidin@abv.bg
тел.:094/600-218, GSM:0882/662-613

Монтана Елка Илчева Андреева

Директор на ІІ СОУ “Никола Вапцаров” гр. Монтана
E-mail: vtoro@dir.bg
тел.:096/305-698, GSM:0878/696-743

Берковица Таня Петрова Йонова

Директор на IV ОУ "Г.С.Раковски" гр.Берковица
E-mail: iv_oy_berk@abv.bg
тел.:0953/81-261, GSM:0887/264-449

Лом Зоя Иванова Златанова

Директор на на ЦДГ № 2 "Червената шапчица" гр. Лом
E-mail: zoq_iv@abv.bg
тел.:0971/66-508, GSM:0893/697-128

Пазарджик     
Стефан Георгиев Ангелов - Областен координатор

Директор на ОУ "Стефан Захариев", гр. Пазарджик
E-mail: ouzahariev@abv.bg
тел.:, GSM:0886/400-599

Пазарджик Валери Стоянов

Директор на СОУ "Димитър Гачев", гр. Пазарджик
E-mail: srsnpb_pzobsht@abv.bg
тел.:, GSM:0879/297-952

Батак Диана Стоянова Стоянова

Директор на ОУ “Св.Св.Кирил и Методи” с. Нова махала
E-mail: didi_sou@abv.bg
тел.:, GSM:0888/215-042

БеловоВиолета Димитрова Задрева

Директор на СОУ “Ал. Чапай” гр. Белово
E-mail: bel_sou@mail.bg
тел.:03581/29-41, GSM:0887/922-512

Брацигово Стоянка Йорданова Йорданова

Директор на ПГ по строителство и архитектура гр. Брацигово
E-mail: pgsa_br@mail.bg
тел.:03552/21-76, GSM:089/755-424

Велинград Дамяна Кръстева Кандева

Директор на ОУ “Неофит Рилски” гр. Велинград
E-mail: e_school@dbv.bg
тел.:0359/52-309, GSM:0888/038-151

Панагюрище Геновева Радова Дюлгярова

Помощник-директор на СОУ „Нешо Бончев” гр. Панагюрище
E-mail: grd@abv.bg
тел.:0357/6-37-82, GSM:0887/997-512; 0893/625-852

Пещера Донка Стоилова Гьошева

Директор на ЦДГ " Слънчо" гр. Пещера
E-mail: sun64@abv.bg
тел.:, GSM:0896 608-279

Септември Янка Борисова Кметска

Директор на СОУ "Христо Ботев" - гр. Септември
E-mail: hrbotev_sp@abv.bg
тел.:03561/21-34, GSM:0885/790-703

Перник     
Самуил Борисов Шейнин - Областен координатор

Директор на ПГТС "Арх. Йордан Миланов", гр. Перник
E-mail: srsnpb@abv.bg
тел.:076/670-010, GSM:0882/662-600

Перник Бойко Свиленов Богутев

Директор на ОУ “Св. Иван Рилски” гр. Перник
E-mail: ou_ivanrilski@abv.bg
тел.:, GSM:0894/300-071, 0879/010-717

Радомир Петър Петров

Директор на СОУ “Св.Св.Кирил и Методи” гр. Радомир
E-mail: sou_radomir_1912@abv.bg
тел.:0777/82-418 , GSM:0889/307-381

Плевен     
Татяна Недкова Генова - Областен координатор

Директор на СОУ "Стоян Заимов", гр. Плевен
E-mail: zaimov_pl@mail.bg
тел.:064/852-17, GSM:0898/486–417, 0888/645-560

Плевен Татяна Недкова Генова

Директор на СОУ “Стоян Заимов”, гр. Плевен
E-mail: zaimov_pl@mail.bg
тел.:064/852-17, GSM: 0882/662-614

Гулянци Богдана Давидова Александрова

Директор на ОДЗ "Незабравка", гр. Гулянци
E-mail: b_davidova.1952@abv.bg
тел.:06561/24-94, GSM:0889/798-484

Пловдив     
Георги Иванов Енчев - Областен координатор

Директор на СОУ “Хр. Данов”, гр. Пловдив
E-mail: danovec@abv.bg
тел.:032/956-121, GSM:0882/662-611

Община Пловдив Катя Василева

Директор на ОУ “Антим I”, Пловдив
E-mail: srsnpb_plovdiv@abv.bg
тел.:032/64-36-23, GSM:0886/992-629; 0893/681-056

Община Марица Даниела Стефанова Петкова

Директор на ОУ "Граф Н. Игнатиев", с. Граф Игнатиево
E-mail: daniela_sp@abv.bg
тел.:03107/22-60, GSM:0893/313-717, 0879/274-387

Община Рoдопи Спас Милков Шопов

Директор на ОУ “Христо Ботев” с. Брестовица
E-mail: spas3052@abv.bg
тел.:03142/22-36, GSM:0889/349-516

Асеновград Златка Николова Тоскова
ЦДГ “Никола Йонков Вапцаров” гр. Асеновград
E-mail: cdg_6@mail.bg
тел.:0331/62-451, GSM:
Калояново Димитър Василев Петров

Директор на ОУ "Христо Ботев" с. Ръжево Конаре
E-mail: ourkonare@abv.bg
тел.:, GSM:0885/700-216

Карлово Веселин Савов Димитров

Директор на ОУ "Св. св. Кирил и Методий” – гр. Карлово
E-mail: ou_kiril_metodii_karlovo@mail.bg
тел.:, GSM:0889/709-903

Първомай Величка Йорданова Чурчулиева

Директор на ОУ "Отец Паисий" - с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив
E-mail: vchurchulieva@abv.bg
тел.:031163/20-60, GSM:0887/313-498

Садово Красимира Трендафилова Благоева

Директор на ОУ “Васил Левски” с. Караджово
E-mail: krassi_trend_bl@abv.bg
тел.:03102/260, GSM:0878/803-733

Стамболийски Иван Георгиев Кандалжиев

Директор на ОУ “Васил Левски” с. Три води
E-mail: obcrd@abv.bg
тел.:031403/375, GSM:0886/303-529

Съединение Йорданка Стоянова Кичукова

Директор на СОУ "Христо Ботев" гр. Съединение
E-mail: sou_saedinenie@abv.bg
тел.:0318/22-032, GSM:0879/884-434

Разград     
Венцислав Маринов Христов - Областен координатор

Директор на ОУ "Христо Никифоров", гр. Ловеч
E-mail: h.nikiforov@abv.bg
тел.:068/600-969, GSM:0882/662-609

Завет Сюзан Али Хюсмен

Директор на ОУ “Христо Ботев” с. Веселец
E-mail: suzan.husmen@abv.bg
тел.:, GSM:

Разград Диана Тодорова Първанова

Директор на ОУ "Васил Левски” гр. Разград
E-mail: ouvlevski_rz@abv.bg
тел.:084/662-707, GSM:0878/684-369

Русе     
Татяна Недкова Генова - Областен координатор

Директор на СОУ "Стоян Заимов", гр. Плевен
E-mail: zaimov_pl@mail.bg
тел.:064/852-17, GSM:0882/662-614

Борово Валентина Димитрова Ефтимова

Директор на ОУ “П.Р.Славейков” с. Обретеник
E-mail: sh_obretenik@abv.bg
тел.:08143/20-20, GSM:0888/540-963

Бяла Минчо Николов Тюркеджиев

Директор на СОУ «Панайот Волов» гр. Бяла
E-mail: sou_biala@mbox.contact.bg
тел.:0817/73-007;, GSM:0887/741-582

Ветово Айше Ибриямова Симвриева

Директор на ОУ " ПР Славейков" с. Смилненски, общ. Ветово
E-mail:
тел.:, GSM:

Русе Анета Петрова Христова

Директор на ПГПТ "Атанас Буров", гр. Русе
E-mail: anetahristova1@abv.bg
тел.:, GSM:0887/996-905

Силистра     
Камелия Миланова Рачева - Областен координатор

Директор на ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра
E-mail: ou_opais@abv.bg
тел.:, GSM:0894/419-583

Силистра Дочка Георгиева Милушева

Директор на ПГСУАУ "Атанас Буров" гр. Силистра
E-mail: economics_ss@abv.bg
тел.:, GSM:0894/419-573

Главиница Нефие Хюсеин Раим

Директор на СОУ "Васил Левски" гр. Главиница
E-mail:
тел.: 0863/622-45, GSM:0894/619-655

Тутракан Соня Петкова Златарова

Директор на СОУ "Йордан Йовков" гр. Тутракан
E-mail: sou_jovkov@abv.bg
тел.:0857/60-581, GSM:0885/331-285

Сливен     
Петя Иванова Йосифова - Областен координатор

Директор на ОДЗ № 48 гр. София, р-н Сердика
E-mail: odz48@abv.bg
тел.:02/832-00-21, GSM:0884/801-468

Сливен Митко Русев Митев

Директор на VІ ОУ "Братя Миладинови" - гр. Сливен
E-mail: #
тел.:, GSM:

Котел

Нова Загора
Смолян     
Христо Димитров Манчев - Областен координатор

Директор на ІІ ОУ “Димитър Благоев” гр. Благоевград
E-mail: sou2@abv.bg
тел.: 073/83-11-92, GSM:0882/662-615

Девин Емил Димитров Кисьов

Директор на ОУ “Св.Св.Кирил и Методи” гр. Девин
E-mail: emilkisiov@abv.bg
тел.:0304/28-60; 0304/54-28, GSM:0886/355-906

Доспат Кристина Миленова Мудова

Директор на НУ "Вергил Ваклинов" гр. Доспат
E-mail: nu_v_d@abv.bg
тел.:, GSM:0894/438-153

Неделино


E-mail:
тел.:, GSM:

Смолян Николай Кирилов Колев

Директор на ІІ ОУ «Проф.Д-р Ас.Златаров» гр. Смолян
E-mail: ou2_smolian@abv.bg
тел.:0301/829-57, GSM:

София - Област     
Катя Генчева Димитрова - Областен координатор

Директор на ЦДГ № 108, гр. София
E-mail: cdg_108@abv.bg
тел.:02/979-15-12, GSM:0882/662-607

Етрополе Иван Иванов Николов

Директор на ОУ “Христо Ботев” гр. Етрополе
E-mail: etro_botev@abv.bg, тел./факс: 0720/660-14, 0720/662-20, GSM:0893/615-035

Костенец Захаринка Кусарова

Директор на СОУ "Св.Климент Охридски" - гр.Костенец
E-mail: kussarova@abv.bg
тел.:07142/21-59, GSM: 0888/395-244

Костинброд Ели Виденова Пенева

Директор на ОУ “Д-р Петър Берон” гр. Костинброд
E-mail: eli_videnova@abv.bg
тел.:0721/66266, GSM:0888/945-064

Мирково Ецо Благоев Ецов

Директор на ОУ “Георги Бенковски” гр. Мирково
E-mail: eco_ecov@abv.bg
тел.:07182/22-50, GSM:0887/785-309

Самоков Виолета Костова Субева

Директор на ОУ "Димчо Дебелянов" с .Говедарци
E-mail: dim4o_ou1920@abv.bg
тел.:, GSM:0893/615-102

Своге Лъчезар Иванов Борисов

Директор на ОУ “Христо Ботев” гара Лакатник
E-mail: ou_lakatnik@abv.bg
тел.:07162/2206, GSM:0889/387-205

София - град     
Нина Чанева - Областен координатор
23 СОУ «Фр. Жолио Кюри» гр. София
E-mail: lycee23@abv.bg
тел.:02/944-278, GSM:0882/662-604
Стара Загора     
Стара Загора Мариана Пенчева

Директор на СОУ "Максим Горки" - гр. Стара Загора
E-mail: abedinova@abv.bg
тел.:042/629-237, GSM:0888/006-936

Гълъбово Нели Иванова Кючукова

Директор на СОУ "Васил Левски" - гр. Гълъбово
E-mail: sougl@abv.bg
тел.:0418/6-25-60, GSM:0879/161-100; 0886/611-268

Казанлък Цветана Бонева

Директор на Детски комплекс гр. Казанлък
E-mail: odkkk@abv.bg
тел.:, GSM:

Раднево Милена Димитрова

Директор на ІІ ОУ “Св.Паисий Хилендарски” - гр. Раднево
E-mail: ou2rad@abv.bg
тел.:0418/21-66, GSM:0888/429-339

Чирпан Иванка Ненкова

Директор на СОУ “П.К.Яворов” гр. Чирпан
E-mail: nenkova@chirpan.com
тел.:0416/44-99, GSM:0898/773-255

Търговище     
Марин Стефанов Цонев - Областен координатор

Директор на ПГСАГ ”Ангел Попов”, гр. В.Търново
E-mail: marin_conev@abv.bg.net
тел.:062/643-956, GSM:0882/662-616

Омуртаг Теодора Цветанова Витова

Директор на Първо ОУ "Акад. Даки Йорданов" гр. Омуртаг
E-mail: progimnazia_omurtag@abv.bg
тел.:, GSM:0878/138-123

Търговище Севдалина Петкова Зафирова

Директор на Първо СОУ "Свети Седмочисленици" гр. Търговище
E-mail: sou1_tg@abv.bg
тел.:, GSM:0894/659-400

Хасково     
Димитровград Валентин Георгиев Христов

Директор на СОУ «Любен Каравелов» гр. Димитровград
E-mail: sou_lk@abv.bg
тел.:0391/62-868, GSM:0886/868-030

Ивайловград Александра Тодорова Хорозова

Директор на СОУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград
E-mail: ahorozova@abv.bg
тел.:03661/60-40, GSM:0887/307-534

Харманли Галина Атанасова Христозова

Директор на НУ “Отец Паисий” гр. Харманли
E-mail: g.hristozova@abv.bg
тел.:0373/21-30, GSM:0885/685-044

Хасково Валентин Михов Краев

Директор на ОУ «Христо Ботев» с. Долно Големанци
E-mail: -
тел.:037423/266, GSM:0885310340

Шумен     
Валентина Любова Крачунова - Областен координатор

Директор на НГХНИ “ К. Преславски”, гр. Варна
E-mail: kra4unova@mail.bg
тел.:052/622-303, GSM:0882/662-608

Венец Павлина Петкова Карапанчева

Директор на ОУ «Хр. Смирненски» с. Ясенково
E-mail: p_karapan4eva@abv.bg
тел.:, GSM:0887/173-184

Никола Козлево Господин Николов Господинов

Директор на ОУ “Христо Ботев” с. Вълнари
E-mail: ouv@abv.bg
тел.:05328/21-52, GSM:0887/172-348

Нови пазар Добрин Георгиев Иванов

Директор на Основно училище "Н.Й.Вапцаров" - гр. Нови Пазар
E-mail: ou_np@mail.bg
тел.:, GSM:0878/150-188

Хитрино Галина Иванова Сакарова

Директор на основно училище „Т.Влайков”, с. Развигорово
E-mail: ourazvigorovo@abv.bg
тел.:, GSM:0894/398-818

Шумен Ема Радушева

Директор на СОУ “Панайот Волов” гр. Шумен
E-mail: sou_pv@dir.bg
тел.:054/802-653, GSM:0899/808-155

Ямбол     
Георги Тодоров Дългърски - Областен координатор

Директор на СОУ “Св. Седмочисленици”, гр. Пловдив
E-mail: bos_sveti7@abv.bg
тел.:032/682-296, GSM:0882/662-612

Елхово Инж.Христо Петров Петев

Директор на ПГ «Стефан Караджа” гр. Елхово
E-mail: pg_sk@abv.bg
тел.:0478/88-292, GSM:0887/889-677

Стралджа Денка Иванова Йорданова

Директор на ЦДГ «Мати Рубенова» гр. Стралджа
E-mail: rubenova_@abv.bg
тел.:04761/22-51, GSM:0889/598-383

Ямбол Мария Христова Гинева

Директор на ПГСГ “Кольо Фичето”, гр. Ямбол
E-mail: m_gineva1@abv.bg
тел.:046/661-441, GSM:0893/655-300