Добре дошли!
 
Надежда Томова Николчева
Председател на СРСНПБ

Технически екип

Банкова сметка на Съюза:
BG18 SOMB 9130 1034392901
BIC:SOMB BGSF

Платежно Образец!

Заявление Образец!ВАЖНО

Постоянни рубрики


Благодарности към СРСНПБ
Регионални новини
Актуални въпроси
Презентации на Съюза
Становища и анализи

Най-четени

Календарен план - 2015
20 г. СРСНПБ
КТД
Национални програми

Променени документи


Правилник за приложение на Закона за народна просвета
Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
Колективен трудов договор за Системата на народната просвета за 2014 г.
Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2014 година.


E-mail: srsnpb@abv.bg

     СТАНОВИЩА

Интервю на Надежда Николчева пред

Интервю на Председателя на Съюза г-н Самуил Шейнин пред

"Наредба № 37 от 21.VІ.09 г. за здравословното хранене на учениците"


БЪРЗИ ВРЪЗКИ

Заповеди на МОН
Админ-Про
Е-Образование
ДЗИ

Справки

Регистър на училищата
Указание Бюджет 2014

Квалификация

НИОД
Европейски програми

Посетители


On-Line посетители: 1
Всичко посещения:
ОБЩИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Благоевград    Бургас    Варна    Велико Търново    Видин    Враца    Габрово    Добрич    Кърджали    Кюстендил    Ловеч    Монтана    Пазарджик    Перник    Плевен    Пловдив    Разград    Русе    Силистра    Сливен    Смолян    София-област    София-град    Стара Загора    Търговище    Хасково    Шумен    Ямбол
Благоевград
Христо Димитров Манчев - Областен координатор

Директор на ІІ ОУ “Димитър Благоев” гр. Благоевград
E-mail: sou2@abv.bg
тел.: 073/83-11-92, GSM:0882/662-615

Банско Зорка Василева Шумарева

Директор на ОУ “Св. Климент Охридски” с. Добринище
E-mail: oudsobrinishte@abv.bg
тел.: 07447/23-13, GSM:0893/611-301

Белица Атидже Мустафова Кьосова

Директор на ОУ “Паисий Хилендарски” - с. Крайще
E-mail: directorou_kraihte@abv.bg
тел.:074405/436, GSM:0886/522-008

Благоевград Сергей Страхилов Биров

Директор на Осмо СОУ "Арсени Костенцев" - гр. Благоевград
E-mail: osmo@abv.bg
тел.:073/841-490, GSM:0878/418-365 0893/358-089

Гоце Делчев Елка Иванова Божикова

Директор на ПМГ “Яне Сандански” - гр. Гоце Делчев
E-mail: pmg_gd@abv.bg
тел.: 0751/60-306, GSM:0887/253-990

Гърмен Верхат Османов Топчиев

Директор на СОУ “Св.Климент Охридски” – с. Дебрене
E-mail: werhat@abv.bg
тел.: 07523/21-17, GSM:0893/605-253

Петрич Мария Димитрова Касабова

Директор на ЦДГ №2 “Звънче" - гр. Петрич
E-mail: mariq_kasabova@abv.bg
тел.:0745/24-523, GSM:0878/185-557

Разлог Даниела Петрова Пелтегова

Директор на ОУ “Никола Парапунов” – гр. Разлог
E-mail: dpeltegova@mail.bg
тел.: 0747/80-231, GSM:0893/562-368

Сандански Румен Здравков Сидеров

Директор на 3 ОУ – гр. Сандански
E-mail: 3ousandanski@dir.bg
тел.:0746/32-571, GSM:0898/573-747

Сатовча Недко Младенов Хаджиев

Директор на СОУ “Св.Климент Охридски” - с. Слащен
E-mail: nhadgiev@abv.bg
тел.:0751/98-757, GSM:0884/098-423, 0893/605-231

Симитли Цветанка Йосифова Симеонова

Директор на СОУ “Св.Св.Кирил и методи” – гр. Симитли
E-mail: sou_simitli_2006@mail.bg
тел.: 0748/72-135, GSM:0888/061-528

Струмяни Лиляна Запрянова Велкова

Директор на СОУ “Св.Паисий Хилендарски” – с. Микрево
E-mail: sou_mikrevo@abv.bg
тел.:07434/30-05, GSM:

Хаджидимово Катя Иванова Уручева

Директор на ЦДГ „Незабравка” с. Копривлен
E-mail: vaptsarov_hdm@abv.bg
тел.: , GSM:

Якоруда Македонка Любенова Джамбазка

Директор на ОУ “Васил Левски” – с. Юруково
E-mail: ou_yurukovo@abv.bg
тел.:074495/324, GSM:0886/842-970

Бургас     
Коста Найденов Папазов - Областен координатор

Директор на ПГ по електротехника и електроника, Бургас
E-mail: tee_fot@mail.orbitel.bg
тел.:, GSM:0886/729-622

Бургас Марияна Георгиева Стефанова

Директор на Директор на ОУ "Васил Априлов" - гр.Бургас
E-mail: maristefanova@abv.bg
тел.:056/542-620, GSM: 0889/593-539

Бургас - детски градини Стойка Гроздева Йондова

Директор на ОДЗ № 3 "Звънче” - гр.Бургас
E-mail: odz.3@abv.bg, odz3zvanche@gmail.com
тел.:056/888-437, GSM:0885/525-827

Карнобат Таньо Генков Чакъров

Директор на ПГСС "Златна нива" - гр. Айтос
E-mail: tanyo_chakarov@abv.bg
тел.:0559/22-986, GSM:0887/322-937

Несебър Славчо Стойчев Станелов

Директор на ПГ по туризъм - гр. Несебър
E-mail: pg_turizam@abv.bg
тел.:0554/22-040, GSM:0887/224-242

Несебър - "ЕДИНСТВО" Тодорка Желязкова Станелова

Директор на СОУ "Любен Каравелов" - гр. Несебър
E-mail: dora_stanelova@abv.bg
тел.:0554/42-330, GSM:0878/562-293,

Поморие Димитър Димов Гильов

Директор на ПГТ "Алеко Константинов" гр. Поморие
E-mail: pg_pomorie@mail.bg
тел.:0596/2-25-25, GSM:0887/630-999

Сунгурларе Николай Петков Русев

Директор на СОУ “Христо Ботев” гр. Сунгурларе
E-mail: nikolaj_rusev@abv.bg
тел.:05571/22-03, GSM:0888/867-989

Созопол Йорданка Желязкова Станчева

Директор на на ОУ "Христо Ботев" гр. Черноморец
E-mail: stan4eva4@abv.bg
тел.:0550/422-35, GSM:0894/611-465

Царево Николинка Василева Паскова

Директор на ОДЗ "Делфинче", гр.Ахтопол, община Царево,
E-mail: cdgahtopol@abv.bg
тел.:, GSM:0894/777-011

Варна     
Светлан Великов Илиев - Областен координатор

Директор на VIII СОУПЧЕ " Ал. С. Пушкин", Варна
E-mail: sv_iliev@mail.bg
тел.:052/609-696, GSM:0882/567-031

Варна Валентина Любова Крачунова

Директор на НГХНИ «К.Преславски» Варна
E-mail: kra4unova@mail.bg
тел.:052/622-303, GSM:0887/825-808

Белослав Красимира Димитрова Грудева

Директор на НУ "Отец Паисий" гр. Белослав
E-mail: paisii.school@abv.bg
тел.:05112/25-06, GSM:0888/247-423

Вълчи дол Антония Кръстева Пенчева

Директор на ОУ "Васил Левски”- с. Михалич
E-mail: antonia_pencheva@abv.bg
тел.:, GSM:0887/663-923

Девня Йовка Здравкова Бачовска

Директор на Професионална Гимназия гр. Девня
E-mail: jufi123@abv.bg
тел.:0519/98-243, GSM:0887/520-858

Долни Чифлик Тодорка Димитрова Стефанова

Директор на ОУ “Христо Смирненски” с. Гроздьово
E-mail: ou_grozdevo@abv.bg
тел.:05145/22-62; GSM: 0878/428-665

Дългопол Борислав Благоев Николов

Директор на ОУ “Христо Ботев” с. Партизани
E-mail: ou_partizani@abv.bg
тел.:0517/84-223, GSM:

Провадия Йордан Иванов Михалев

Директор на СОУ ”Димитър Благоев” гр. Провадия
E-mail: sou_provadia@abv.bg
тел.:, GSM:0889б146-117

Велико Търново     
Марин Стефанов Цонев - Областен координатор

Директор на ПГСАГ ”Ангел Попов”, гр. В.Търново
E-mail: marin_conev@abv.bg
тел.:062/643-956, GSM:0882/662-616

Велико Търново Цветан Денев

Директор на ОУ „Доктор П. Берон” с. Дебелец
E-mail: ou_drberon@abv.bg
тел.:06117/22-023, GSM:0899/542-929

Полски Тръмбеш Павлина Аспарухова Минева

Директор на СОУ “Цанко Церковски” гр. Полски Тръмбеш
E-mail: poly_as@mail.bg
тел.:06141/23-89, GSM:

Свищов Емилия Иванова

Директор на ОУ ”Св. св. Кирил и Методий" с.Българско сливово
E-mail: bs_bslivovo@abv.bg
тел.:, GSM:0898/614-666

Павликени Надежда Стефанова Иванова

Директор на Професионална гимназия по аграрни технологии „Ц. Церковски” – Павликени
E-mail: ivanova_pgat@abv.bg
тел.:0610/53-365, GSM:0889/519-909

Видин     
Катя Трифонова Димитрова - Областен координатор

Директор на СОУ “П.Р.Славейков”, гр. Видин
E-mail: sou8_vidin@abv.bg
тел.:094/600-218, GSM:0882/662-613

Враца     
Катя Великова Дойнова - Областен координатор

Директор на 163 ОУ, гр. София
E-mail: katia_doynova@yahoo.com
тел.:02/978-07-22, GSM:0882/662-606

Враца Даниела Михайлова Велкова

Директор на Спортно училище "Св.Климент Охридски" Враца
E-mail: daniela_velkova@abv.bg, тел.:092/626-507, GSM:0879/068-758 ; 0887/206-151

Бяла Слатина Атанаска Ангелова Пеева

Директор на НУ “Цани Гинчев” – гр. Бяла Слатина
E-mail: apeeva@mail.bg
тел.:0915/82-209, GSM:0887/273-034

Козлодуй Николина Георгиева Тодорова

Директор на СОУ “Христо Ботев” гр. Козлодуй
E-mail: nikcan@abv.bg
тел.:, GSM:0878/502-366 и 0894/640-466

Мездра Зоя Йосифова Цветкова

Директор на ЦДГ №4 “Мир” гр. Мездра
E-mail: odzmir_mezdra@abv.bg
тел.:0910/25-10, GSM:0887/586-054

Криводол Юлиана Михайлова

Директор на ОУ "Св.св. Кирил и Методий", с. Краводер
E-mail: ou_kravoder@abv.bg
тел.:, GSM:0885/059-095, 0879/254-678

Оряхово Мая Ангелова Константинова

Директор на СОУ "Христо Ботев", гр. Оряхово
E-mail: maiusca@abv.bg
тел.:09171/23-53, GSM:0899/146-345

Роман Христина Петкова Тодорова

Директор на СОУ “Васил Левски” – гр. Роман
E-mail: soulevskiroman@abv.bg
тел.:09123/39-55, GSM: 0888/497-077, 0878/804-722

Габрово      
Гено Йотов Вътев - Областен координатор

Директор на ПГ по механоелектроника, гр. Ловеч br>E-mail: pgmet_lv@abv.bg
тел.:068/603-969, GSM:0882/662-610

Габрово инж.Величко Георгиев Велков

Директор на ПГ по строителство гр. Габрово
E-mail: pgs_gabrovo@abv.bg
тел.:066/803-367, GSM:0896/628-744

Трявна Недялко Тодоров Недев

Директор на ОУ “ Проф. П. Н. Райков” гр. Трявна
E-mail: ouraikov@abv.bg
тел.:0677/3513, GSM:0894/278-339

Добрич      
Самуил Борисов Шейнин - Областен координатор

Директор на ПГТС "Арх. Йордан Миланов", гр. Перник
E-mail: srsnpb@abv.bg
тел.:076/670-010, GSM:0882/662-600

Добрич Стефан Йорданов Петков

Директор на ПГ по туризъм “П К Яворов” – гр. Добрич
E-mail: pgt_dobrich@abv.bg
тел.:058/602-093, GSM:0887/141-403

Балчик Виктория Якова

Директор на ЦДГ №1 "Здравец" - гр. Балчик
E-mail: cdg_zdravec1@abv.bg
тел.:, GSM: 0895/554-063

Кърджали      
Георги Иванов Енчев - Областен координатор

Директор на СОУ “Хр. Данов” - гр. Пловдив
E-mail: danovec@abv.bg
тел.:032/951-165, GSM:0882/662-611

Кърджали Недялка Димитрова Кюпрюджиева

Директор на СОУ “Йордан Йовков” гр. Кърджали
E-mail: n.kuprudgieva@abv.bg
тел.:0361/62-480, GSM:0887/643-424

Кюстендил      
Самуил Борисов Шейнин - Областен координатор

Директор на ПГТС "Арх. Йордан Миланов", гр. Перник
E-mail: srsnpb@abv.bg
тел.:076/670-010, GSM:0882/662-600

Бобов дол Добринка Демирева Тръпкова

Директор на ЦДГ “Миньорче” гр. Бобов дол
E-mail: dobeto22@abv.bg
тел.:0702/21-91, GSM:0889/661-920

Кюстендил Зоя Сотирова

Директор на ОУ „Проф. Марин Дринов” – гр. Кюстендил
E-mail: oumdkn.@abv.bg
тел.:078/533-483, факс:078/550-656, GSM:0882/885-167

Ловеч     
Венцислав Маринов Христов - Областен координатор

Директор на ОУ "Христо Никифоров", гр. Ловеч
E-mail: h.nikiforov@abv.bg
тел.:068/600-969, GSM:0882/662-609

Ловеч Венцислав Маринов Христов

Директор на ОУ “Христо Никифоров” гр. Ловеч
E-mail: h.nikiforov@abv.bg
тел.:068/600-669, GSM:0882/662-609

Луковит Венцислав Николов Манолов

Директор на ОУ “Св.Св.Кирил и Методи” с. Бежаново
E-mail: ou_bejanovo@abv.bg
тел.:06984/21-14, GSM:0893/328-100

Тетевен Ирена Павлова Филипова

Директор на НУ "Хаджи Генчо" гр. Тетевен
E-mail: h.gencho@mail.bg
тел.:0678/52-183, GSM: 0894/484-787

Троян Иванка Иванова Миткова

Директор на ОУ “Васил Левски” с. Борима
E-mail: skdo_troyan@abv.bg
тел.:06953/451, GSM:0888/718-248

Монтана     
Катя Трифонова Димитрова - Областен координатор

Директор на СОУ “П.Р.Славейков” гр. Видин
E-mail: sou8_vidin@abv.bg
тел.:094/600-218, GSM:0882/662-613

Монтана Елка Илчева Андреева

Директор на ІІ СОУ “Никола Вапцаров” гр. Монтана
E-mail: vtoro@dir.bg
тел.:096/305-698, GSM:0878/696-743

Берковица Таня Петрова Йонова

Директор на IV ОУ "Г.С.Раковски" гр.Берковица
E-mail: iv_oy_berk@abv.bg
тел.:0953/81-261, GSM:0887/264-449

Лом Зоя Иванова Златанова

Директор на на ЦДГ № 2 "Червената шапчица" гр. Лом
E-mail: zoq_iv@abv.bg
тел.:0971/66-508, GSM:0893/697-128

Пазарджик     
Стефан Георгиев Ангелов - Областен координатор

Директор на ОУ "Стефан Захариев", гр. Пазарджик
E-mail: ouzahariev@abv.bg
тел.:, GSM:0886/400-599

Пазарджик Валери Стоянов

Директор на СОУ "Димитър Гачев", гр. Пазарджик
E-mail: srsnpb_pzobsht@abv.bg
тел.:, GSM:0879/297-952

Батак Диана Стоянова Стоянова

Директор на ОУ “Св.Св.Кирил и Методи” с. Нова махала
E-mail: didi_sou@abv.bg
тел.:, GSM:0888/215-042

БеловоВиолета Димитрова Задрева

Директор на СОУ “Ал. Чапай” гр. Белово
E-mail: bel_sou@mail.bg
тел.:03581/29-41, GSM:0887/922-512

Брацигово Стоянка Йорданова Йорданова

Директор на ПГ по строителство и архитектура гр. Брацигово
E-mail: pgsa_br@mail.bg
тел.:03552/21-76, GSM:089/755-424

Велинград Дамяна Кръстева Кандева

Директор на ОУ “Неофит Рилски” гр. Велинград
E-mail: e_school@dbv.bg
тел.:0359/52-309, GSM:0888/038-151

Панагюрище Геновева Радова Дюлгярова

Помощник-директор на СОУ „Нешо Бончев” гр. Панагюрище
E-mail: grd@abv.bg
тел.:0357/6-37-82, GSM:0887/997-512; 0893/625-852

Пещера Донка Стоилова Гьошева

Директор на ЦДГ " Слънчо" гр. Пещера
E-mail: sun64@abv.bg
тел.:, GSM:0896 608-279

Септември Янка Борисова Кметска

Директор на СОУ "Христо Ботев" - гр. Септември
E-mail: hrbotev_sp@abv.bg
тел.:03561/21-34, GSM:0885/790-703

Перник     
Самуил Борисов Шейнин - Областен координатор

Директор на ПГТС "Арх. Йордан Миланов", гр. Перник
E-mail: srsnpb@abv.bg
тел.:076/670-010, GSM:0882/662-600

Перник Бойко Свиленов Богутев

Директор на ОУ “Св. Иван Рилски” гр. Перник
E-mail: ou_ivanrilski@abv.bg
тел.:, GSM:0894/300-071, 0879/010-717

Радомир Петър Петров

Директор на СОУ “Св.Св.Кирил и Методи” гр. Радомир
E-mail: sou_radomir_1912@abv.bg
тел.:0777/82-418 , GSM:0889/307-381

Плевен     
Татяна Недкова Генова - Областен координатор

Директор на СОУ "Стоян Заимов", гр. Плевен
E-mail: zaimov_pl@mail.bg
тел.:064/852-17, GSM:0898/486–417, 0888/645-560

Плевен Татяна Недкова Генова

Директор на СОУ “Стоян Заимов”, гр. Плевен
E-mail: zaimov_pl@mail.bg
тел.:064/852-17, GSM: 0882/662-614

Гулянци Богдана Давидова Александрова

Директор на ОДЗ "Незабравка", гр. Гулянци
E-mail: b_davidova.1952@abv.bg
тел.:06561/24-94, GSM:0889/798-484

Пловдив     
Георги Иванов Енчев - Областен координатор

Директор на СОУ “Хр. Данов”, гр. Пловдив
E-mail: danovec@abv.bg
тел.:032/956-121, GSM:0882/662-611

Община Пловдив Катя Василева

Директор на ОУ “Антим I”, Пловдив
E-mail: srsnpb_plovdiv@abv.bg
тел.:032/64-36-23, GSM:0886/992-629; 0893/681-056

Община Марица Даниела Стефанова Петкова

Директор на ОУ "Граф Н. Игнатиев", с. Граф Игнатиево
E-mail: daniela_sp@abv.bg
тел.:03107/22-60, GSM:0893/313-717, 0879/274-387

Община Рoдопи Спас Милков Шопов

Директор на ОУ “Христо Ботев” с. Брестовица
E-mail: spas3052@abv.bg
тел.:03142/22-36, GSM:0889/349-516

Асеновград Златка Николова Тоскова
ЦДГ “Никола Йонков Вапцаров” гр. Асеновград
E-mail: cdg_6@mail.bg
тел.:0331/62-451, GSM:
Калояново Димитър Василев Петров

Директор на ОУ "Христо Ботев" с. Ръжево Конаре
E-mail: ourkonare@abv.bg
тел.:, GSM:0885/700-216

Карлово Веселин Савов Димитров

Директор на ОУ "Св. св. Кирил и Методий” – гр. Карлово
E-mail: ou_kiril_metodii_karlovo@mail.bg
тел.:, GSM:0889/709-903

Първомай Величка Йорданова Чурчулиева

Директор на ОУ "Отец Паисий" - с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив
E-mail: vchurchulieva@abv.bg
тел.:031163/20-60, GSM:0887/313-498

Садово Красимира Трендафилова Благоева

Директор на ОУ “Васил Левски” с. Караджово
E-mail: krassi_trend_bl@abv.bg
тел.:03102/260, GSM:0878/803-733

Стамболийски Иван Георгиев Кандалжиев

Директор на ОУ “Васил Левски” с. Три води
E-mail: obcrd@abv.bg
тел.:031403/375, GSM:0886/303-529

Съединение Йорданка Стоянова Кичукова

Директор на СОУ "Христо Ботев" гр. Съединение
E-mail: sou_saedinenie@abv.bg
тел.:0318/22-032, GSM:0879/884-434

Разград     
Венцислав Маринов Христов - Областен координатор

Директор на ОУ "Христо Никифоров", гр. Ловеч
E-mail: h.nikiforov@abv.bg
тел.:068/600-969, GSM:0882/662-609

Завет Сюзан Али Хюсмен

Директор на ОУ “Христо Ботев” с. Веселец
E-mail: suzan.husmen@abv.bg
тел.:, GSM:

Разград Диана Тодорова Първанова

Директор на ОУ "Васил Левски” гр. Разград
E-mail: ouvlevski_rz@abv.bg
тел.:084/662-707, GSM:0878/684-369

Русе     
Татяна Недкова Генова - Областен координатор

Директор на СОУ "Стоян Заимов", гр. Плевен
E-mail: zaimov_pl@mail.bg
тел.:064/852-17, GSM:0882/662-614

Борово Валентина Димитрова Ефтимова

Директор на ОУ “П.Р.Славейков” с. Обретеник
E-mail: sh_obretenik@abv.bg
тел.:08143/20-20, GSM:0888/540-963

Бяла Минчо Николов Тюркеджиев

Директор на СОУ «Панайот Волов» гр. Бяла
E-mail: sou_biala@mbox.contact.bg
тел.:0817/73-007;, GSM:0887/741-582

Ветово Айше Ибриямова Симвриева

Директор на ОУ " ПР Славейков" с. Смилненски, общ. Ветово
E-mail:
тел.:, GSM:

Русе Анета Петрова Христова

Директор на ПГПТ "Атанас Буров", гр. Русе
E-mail: anetahristova1@abv.bg
тел.:, GSM:0887/996-905

Силистра     
Камелия Миланова Рачева - Областен координатор

Директор на ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра
E-mail: ou_opais@abv.bg
тел.:, GSM:0894/419-583

Силистра Дочка Георгиева Милушева

Директор на ПГСУАУ "Атанас Буров" гр. Силистра
E-mail: economics_ss@abv.bg
тел.:, GSM:0894/419-573

Главиница Нефие Хюсеин Раим

Директор на СОУ "Васил Левски" гр. Главиница
E-mail:
тел.: 0863/622-45, GSM:0894/619-655

Тутракан Соня Петкова Златарова

Директор на СОУ "Йордан Йовков" гр. Тутракан
E-mail: sou_jovkov@abv.bg
тел.:0857/60-581, GSM:0885/331-285

Сливен     
Петя Иванова Йосифова - Областен координатор

Директор на ОДЗ № 48 гр. София, р-н Сердика
E-mail: odz48@abv.bg
тел.:02/832-00-21, GSM:0884/801-468

Сливен Митко Русев Митев

Директор на VІ ОУ "Братя Миладинови" - гр. Сливен
E-mail: #
тел.:, GSM:

Котел

Нова Загора
Смолян     
Христо Димитров Манчев - Областен координатор

Директор на ІІ ОУ “Димитър Благоев” гр. Благоевград
E-mail: sou2@abv.bg
тел.: 073/83-11-92, GSM:0882/662-615

Девин Емил Димитров Кисьов

Директор на ОУ “Св.Св.Кирил и Методи” гр. Девин
E-mail: emilkisiov@abv.bg
тел.:0304/28-60; 0304/54-28, GSM:0886/355-906

Доспат Кристина Миленова Мудова

Директор на НУ "Вергил Ваклинов" гр. Доспат
E-mail: nu_v_d@abv.bg
тел.:, GSM:0894/438-153

Неделино


E-mail:
тел.:, GSM:

Смолян Николай Кирилов Колев

Директор на ІІ ОУ «Проф.Д-р Ас.Златаров» гр. Смолян
E-mail: ou2_smolian@abv.bg
тел.:0301/829-57, GSM:

София - Област     
Катя Генчева Димитрова - Областен координатор

Директор на ЦДГ № 108, гр. София
E-mail: cdg_108@abv.bg
тел.:02/979-15-12, GSM:0882/662-607

Етрополе Иван Иванов Николов

Директор на ОУ “Христо Ботев” гр. Етрополе
E-mail: etro_botev@abv.bg, тел./факс: 0720/660-14, 0720/662-20, GSM:0893/615-035

Костенец Захаринка Кусарова

Директор на СОУ "Св.Климент Охридски" - гр.Костенец
E-mail: kussarova@abv.bg
тел.:07142/21-59, GSM: 0888/395-244

Костинброд Ели Виденова Пенева

Директор на ОУ “Д-р Петър Берон” гр. Костинброд
E-mail: eli_videnova@abv.bg
тел.:0721/66266, GSM:0888/945-064

Мирково Ецо Благоев Ецов

Директор на ОУ “Георги Бенковски” гр. Мирково
E-mail: eco_ecov@abv.bg
тел.:07182/22-50, GSM:0887/785-309

Самоков Виолета Костова Субева

Директор на ОУ "Димчо Дебелянов" с .Говедарци
E-mail: dim4o_ou1920@abv.bg
тел.:, GSM:0893/615-102

Своге Лъчезар Иванов Борисов

Директор на ОУ “Христо Ботев” гара Лакатник
E-mail: ou_lakatnik@abv.bg
тел.:07162/2206, GSM:0889/387-205

София - град     
Нина Чанева - Областен координатор
23 СОУ «Фр. Жолио Кюри» гр. София
E-mail: lycee23@abv.bg
тел.:02/944-278, GSM:0882/662-604
Стара Загора     
Стара Загора Мариана Пенчева

Директор на СОУ "Максим Горки" - гр. Стара Загора
E-mail: abedinova@abv.bg
тел.:042/629-237, GSM:0888/006-936

Гълъбово Нели Иванова Кючукова

Директор на СОУ "Васил Левски" - гр. Гълъбово
E-mail: sougl@abv.bg
тел.:0418/6-25-60, GSM:0879/161-100; 0886/611-268

Казанлък Цветана Бонева

Директор на Детски комплекс гр. Казанлък
E-mail: odkkk@abv.bg
тел.:, GSM:

Раднево Милена Димитрова

Директор на ІІ ОУ “Св.Паисий Хилендарски” - гр. Раднево
E-mail: ou2rad@abv.bg
тел.:0418/21-66, GSM:0888/429-339

Чирпан Иванка Ненкова

Директор на СОУ “П.К.Яворов” гр. Чирпан
E-mail: nenkova@chirpan.com
тел.:0416/44-99, GSM:0898/773-255

Търговище     
Марин Стефанов Цонев - Областен координатор

Директор на ПГСАГ ”Ангел Попов”, гр. В.Търново
E-mail: marin_conev@abv.bg.net
тел.:062/643-956, GSM:0882/662-616

Омуртаг Теодора Цветанова Витова

Директор на Първо ОУ "Акад. Даки Йорданов" гр. Омуртаг
E-mail: progimnazia_omurtag@abv.bg
тел.:, GSM:0878/138-123

Търговище Севдалина Петкова Зафирова

Директор на Първо СОУ "Свети Седмочисленици" гр. Търговище
E-mail: sou1_tg@abv.bg
тел.:, GSM:0894/659-400

Хасково     
Димитровград Валентин Георгиев Христов

Директор на СОУ «Любен Каравелов» гр. Димитровград
E-mail: sou_lk@abv.bg
тел.:0391/62-868, GSM:0886/868-030

Ивайловград Александра Тодорова Хорозова

Директор на СОУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград
E-mail: ahorozova@abv.bg
тел.:03661/60-40, GSM:0887/307-534

Харманли Галина Атанасова Христозова

Директор на НУ “Отец Паисий” гр. Харманли
E-mail: g.hristozova@abv.bg
тел.:0373/21-30, GSM:0885/685-044

Хасково Валентин Михов Краев

Директор на ОУ «Христо Ботев» с. Долно Големанци
E-mail: -
тел.:037423/266, GSM:0885310340

Шумен     
Валентина Любова Крачунова - Областен координатор

Директор на НГХНИ “ К. Преславски”, гр. Варна
E-mail: kra4unova@mail.bg
тел.:052/622-303, GSM:0882/662-608

Венец Павлина Петкова Карапанчева

Директор на ОУ «Хр. Смирненски» с. Ясенково
E-mail: p_karapan4eva@abv.bg
тел.:, GSM:0887/173-184

Никола Козлево Господин Николов Господинов

Директор на ОУ “Христо Ботев” с. Вълнари
E-mail: ouv@abv.bg
тел.:05328/21-52, GSM:0887/172-348

Нови пазар Добрин Георгиев Иванов

Директор на Основно училище "Н.Й.Вапцаров" - гр. Нови Пазар
E-mail: ou_np@mail.bg
тел.:, GSM:0878/150-188

Хитрино Галина Иванова Сакарова

Директор на основно училище „Т.Влайков”, с. Развигорово
E-mail: ourazvigorovo@abv.bg
тел.:, GSM:0894/398-818

Шумен Ема Радушева

Директор на СОУ “Панайот Волов” гр. Шумен
E-mail: sou_pv@dir.bg
тел.:054/802-653, GSM:0899/808-155

Ямбол     
Георги Тодоров Дългърски - Областен координатор

Директор на СОУ “Св. Седмочисленици”, гр. Пловдив
E-mail: bos_sveti7@abv.bg
тел.:032/682-296, GSM:0882/662-612

Елхово Инж.Христо Петров Петев

Директор на ПГ «Стефан Караджа” гр. Елхово
E-mail: pg_sk@abv.bg
тел.:0478/88-292, GSM:0887/889-677

Стралджа Денка Иванова Йорданова

Директор на ЦДГ «Мати Рубенова» гр. Стралджа
E-mail: rubenova_@abv.bg
тел.:04761/22-51, GSM:0889/598-383

Ямбол Мария Христова Гинева

Директор на ПГСГ “Кольо Фичето”, гр. Ямбол
E-mail: m_gineva1@abv.bg
тел.:046/661-441, GSM:0893/655-300